Bình gas lạnh MS004

Bình gas lạnh MS004

Trọng lượng : Bình 13.6kg
Xuất xứ: Hàn Quốc
Ứng dụng
Sử dụng các thiệt bị điện xoay chiều làm lạnh dân dụng, thương mại
Các thiết bị lạnh trong siêu thị
Bảo quản thực phẩm và chế biến
Máy nước đá
Các hệ thống lạnh vận chuyển.

Bảo quản
Ở nhiệt độ thường
Khuyến nghị chất bôi trơn