Bình gas lạnh MS005

Bình gas lạnh MS005

Đặc tính:
-Dùng cho máy làm lạnh ly tâm với áp suất thấp, các thiết bị ly tâm mới.
-Được sử dụng trong các nhà máy sản xuất OEM
-Chi phí vận hành tổng thể trong các thiết bị lắp đặt mới thấp
-Mức độ ảnh hưởng đến tầng Ozone thấp: không gây phá hủy tầng Ozone.
-Dầu lạnh tương thích: MO

Ứng dụng:
Dùng cho máy làm lạnh ly tâm với áp suất thấp, các thiết bị ly tâm mới

Trọng lượng Bình 45.4 Kg và 90.8kg
Xuất xứ Mỹ
Thành phần 2,2-dichloro-1,1,1-trifluoroethane HCFC-123
Bảo quản Ở nhiệt độ bình thường

Cảnh báo: Tránh tiếp xúc với da và mắt