Bình gas lạnh MS008

Bình gas lạnh MS008

Thành phần hóa học

STT Nội dung ĐVT Trị giá
1 Độ tinh khiết HFC-134a Vol% 99.98
2 Độ hấp thụ khí Vol% 0.52
3 Hàm lượng cặn Vol% <0.01
4 Hàm lượng nước ppm 1.2
5 Hàm lượng axit HCl ppm <10
6 Hàm lượng Clo ppm 10
7 Hàm lượng tạp chất không bão hòa ppb <10

Ứng dụng:

Được sử dụng trong ngành công nghiệp lạnh, các thiết bị máy lạnh ở nhiệt độ trung bình và cao.
Các thiết bị dân dụng khác như tủ lạnh….
Sử dụng cho hệ thống điều hòa lưu động: ô tô, container…
Lưu ý: Tránh tiếp xúc với da và mắt.