Bình gas MS003

Bình gas MS003

Ứng dụng chủ yếu cho các hộ dân với
valve điều áp (Shell Compact) đáp ứng các lợi ích mang lại cho khách hang:
– Valve điều áp có chức năng tự đóng khi ngưng sử dụng gas.
– Gas không tạp chất Olefin/DME, (chất gây ảnh hưởng đến sức khỏe, môi trường, DME gây ăn mòn phụ kiện gas dẫn đến rò rỉ)

Nội dung cùng danh mục