1 bình gas giá bao nhiêu

Bình gas MS003

Bình gas MS003

Ứng dụng chủ yếu cho các hộ dân với valve điều áp (Shell Compact) đáp ứng các lợi ích mang lại cho khách hang: – Valve điều áp có chức năng tự đóng khi ngưng sử dụng gas. – Gas