bếp gas không đánh lửa

Nguyên nhân bếp gas không đánh lửa

Nguyên nhân bếp gas không đánh lửa

Nếu bếp gas dùng điện để đánh lửa, bạn kiểm tra lại dây dẫn điện, xem phích cắm điện có bị lỏng hay tụt ra không, cắm lại cục điện đánh lửa. Chưa mở van bình gas Đây là nguyên