bếp gas Rinnai

Tư vấn khi mua bếp gas Rinnai

Tư vấn khi mua bếp gas Rinnai

Khối lượng của bếp ga âm Rinnai chính hãng khá lớn, khoảng trên 10 kg cho tổng tất cả các bộ phận của bếp, nếu khi mua, bạn đo lường mà khối lượng dưới mức này thì tốt nhất không