bình nóng lạnh gas goldsun

Bình gas lạnh MS007

Bình gas lạnh MS007

Thông tin sản phẩm: Xuất xứ từ Nhật Bản Dung Tích 13.6 L Chất lượng sản phẩm: Tuyệt hảo và độ tinh khiết không dưới 99.9% Nhiệt độ tới hạn vào 101.1oC (214.0 oF) Ứng dụng: Được sử dụng cho

Bình gas lạnh MS006

Bình gas lạnh MS006

Tính chất vật lý Tên hóa học 1,1,1,2-Tetrafluoroethane Trọng lượng phân tử 102.0 kg/kmol Nhiệt độ sôi ở 1.013 bar -26.3°c Nhiệt độ giới hạn 101.1°c Áp suất giới hạn 40.6 bar Ứng dụng: Tủ lạnh gia đình Hệ thống

Bình gas lạnh MS001

Bình gas lạnh MS001

Trọng lượng tịnh: 11.35Kg (net)/ bình – Xuất xứ: USA – Thành phần: Gồm hỗn hợp 3 thành phần chính: + PENTAFLUOROETHANE (HFC-125) + 1,1,1-TRIFLUORO-ETHANE (HFC-143a) + 1,1,1,2-TETRAFLUORO (HFC-134a) – Sử dụng: Dùng trong các thiết bị làm lạnh điều