gas lạnh r22 là gì

Bình gas lạnh MS009

Bình gas lạnh MS009

Thông số kỹ thuật: Điểm đông +110ºC Điểm sôi +26,2ºC Mật độ bay hơi 3.5 Tỷ trọng 1,2g/Cm³ ở 21,1ºC Độ tan trong nước 1,5g/L Dầu nhớt khuyên dùng Polyel ester (POE) Định Lượng 13,62 kg(net)/bình Xuất xứ HOA KỲ

Bình gas lạnh MS008

Bình gas lạnh MS008

Thành phần hóa học STT Nội dung ĐVT Trị giá 1 Độ tinh khiết HFC-134a Vol% 99.98 2 Độ hấp thụ khí Vol% 0.52 3 Hàm lượng cặn Vol% <0.01 4 Hàm lượng nước ppm 1.2 5 Hàm lượng axit

Bình gas lạnh MS003

Bình gas lạnh MS003

Gas có thể được sử dụng để thay thế R-502 cho một số ứng dụng có nhiệt độ trung bình với nhiệt độ bay hơi trên 20 ° F 7°C). Gas là dạng khí hóa lỏng không màu ,có mùi