gas lạnh r600a

Bình gas lạnh MS010

Bình gas lạnh MS010

Mô tả Định lượng: 10.9 kg/bình Xuất xứ: Anh Thành phần: PENTAFLUOROETHANE-DIFLUOROMETHANE Hướng dẫn sử dụng: Gas lạnh R404A -AGAS được dùng trong công nghiệp làm lạnh

Bình gas lạnh MS009

Bình gas lạnh MS009

Thông số kỹ thuật: Điểm đông +110ºC Điểm sôi +26,2ºC Mật độ bay hơi 3.5 Tỷ trọng 1,2g/Cm³ ở 21,1ºC Độ tan trong nước 1,5g/L Dầu nhớt khuyên dùng Polyel ester (POE) Định Lượng 13,62 kg(net)/bình Xuất xứ HOA KỲ