giá gas lạnh

Bình gas lạnh MS008

Bình gas lạnh MS008

Thành phần hóa học STT Nội dung ĐVT Trị giá 1 Độ tinh khiết HFC-134a Vol% 99.98 2 Độ hấp thụ khí Vol% 0.52 3 Hàm lượng cặn Vol% <0.01 4 Hàm lượng nước ppm 1.2 5 Hàm lượng axit

Bình gas lạnh MS007

Bình gas lạnh MS007

Thông tin sản phẩm: Xuất xứ từ Nhật Bản Dung Tích 13.6 L Chất lượng sản phẩm: Tuyệt hảo và độ tinh khiết không dưới 99.9% Nhiệt độ tới hạn vào 101.1oC (214.0 oF) Ứng dụng: Được sử dụng cho