lửa

Xử lý khi lửa bếp gas có màu đỏ

Xử lý khi lửa bếp gas có màu đỏ

Nếu trong bình gas còn ít gas, thì hiện tượng lửa đỏ là bình thường, không có gì nguy hiểm, nhưng lượng gas chỉ đủ dùng trong khoảng 1-2 ngày, nên nếu có điều kiện thì hãy thay sớm, tránh