nấu ăn nồi bị đen

Hướng dẫn cách khắc phục bếp gas nấu bị đen nồi

Hướng dẫn cách khắc phục bếp gas nấu bị đen nồi

Chỉ cần chờ vài ngày cho hơi sơn bay hết hay bạn vệ sinh sạch sẽ bếp gas, thông gió gian bếp, tình trạng này sẽ tự động biến mất. Không vệ sinh sạch nồi trước khi sử dụng Nồi