nấu ăn

Những nguy cơ khi nướng thức ăn bằng bếp gas

Những nguy cơ khi nướng thức ăn bằng bếp gas

Đặc biệt nếu sử dụng bếp gas liên tục quá lâu trên 2 tiếng, nhiệt độ từ ngọn lửa sẽ ảnh hưởng đến bình gas làm cho áp suất trong bình tăng lên cũng dễ dẫn đến nổ bình. Dễ