tư vấn dùng bếp gas

Kinh nghiệm sử dụng bếp gas

Kinh nghiệm sử dụng bếp gas

Nếu trẻ nhỏ nhà bạn chưa đủ nhận thức để sử dụng bếp ga an toàn, hãy cảnh báo và xem chừng chúng. Còn nếu thấy bé đã đủ khả năng sử dụng an toàn bạn cũng nên thăm chừng